Photo Contest Demo
Dodaj Zdjęcie
1
Imię i Nazwisko
* Wymagane
2
Wybierz Zdjęcie
3
Email
* Wymagane
4
Tytuł
* Wymagane
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) oraz są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania wyróżnień, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagród.